Un taller és un banc de proves, un espai on es construeixen objectes, un lloc on s’experimenta. És per tant, un indret molt vinculat a la realitat, a allò que és tangible, on la teoria i la pràctica es troben i es recolzen o es descarten mútuament.

El taller 2.0 neix com una eina més per ajudar a concretar la forma com les TIC poden contribuir a la innovació educativa. Perquè les teories sobre l’aprenentatge es contrastin amb l’experiència i aquesta les modifiqui, i així es puguin aplicar en noves experiències.

Neix també amb l’esperit de la divulgació científica. Amb la intenció d’oferir continguts accessibles a tots els públics, però que les persones més expertes i experimentades també hi puguin trobar una notícia, un enfocament o una opinió que els resulti interessant.

Així que endavant, ja podeu passar a la zona del taller que més us interessi. Agafeu les vostres millors eines i comencem.